Projekty

  • Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Dzałania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201 4-2020
  • Dofinansowanie projektu z UE:
    1 273 920,00 zł
  • Całkowita wartość projektu:
    2 206 542,00 zł

Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa

Cel projektu:
System bezpieczeństwa przeznaczony do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało przewożonego dziecka podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w zarówno w przód i w bok pojazdu jak też uderzenie skośne.

System składa się z kompletnego urządzenia przytrzymującego (fotelika samochodowego) mocowanego na tylnym fotelu pojazdu. W następstwie zderzenia (czołowego, bocznego lub skośnego) następuje uruchomienie mechanizmu kompensującego i siedzisko fotelika może przemieszczać się w kierunku równoległym lub poprzecznym do osi wzdłużnej pojazdu, co w połączeniu z wprowadzonymi dodatkowo elementami konstrukcji fotelika pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku.